Tarihi yapıların kimliklerini kaybetmeden gelecek nesillere ulaşmasının en önemli koşulu olarak, günümüz konfor şartlarını, yapının tarihsel kimliğini bozmadan adapte etmekteyiz.