Yapılması istenen ‘Fikrin’ mimari tasarıma dönüşüm süreci ve sonrasında keşif, metraj veya malzemenin uygun montaj koordinasyonu yapılması sağlanmaktadır. 

Ayrıca uygulama projelerinin, dijital ortamda ve inşaat alanında diğer disiplinler (statik, elektrik, mekanik, yangın projeleri vb.) ile mimari projeye göre detay (mutfak, banyo dolabı vb.) kontrolleri sağlanmaktadır.