Mimari proje hizmeti öncesinde projeye ait verileri analiz edip, ilgili hesapları yaparak önerilerde bulunmaktayız. 

Bir konu soru, sorunun çözümü için geliştirilen çözümün / projenin hayata geçirilmesi için planlama yürütme kontrol raporlama gibi projenin gereklerine uygun çalışma yönteminin oluşturulmasıdır.

                            Mevcut bir projenin dijital ortamında ve/veya sahada incelemeleri yapılıp, matematiksel ve fonksiyonel analizleri hazırlanmaktadır.