Mimari proje hizmeti öncesinde projeye ait verileri analiz edip, ilgili hesapları yaparak önerilerde bulunmaktayız. Mevcut bir projenin dijital ortamında ve/veya sahada incelemeleri yapılıp, matematiksel ve fonksiyonel analizleri hazırlanmaktadır.